Courses

Course title:Plein-air
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2PKDA
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu Plenérová tvorba v navazujícím studijním programu Intermediální umění se specializací Knižní design a animace je projektová i individuální výuka, vycházející z daného prostředí, které je variabilní. Tvorba v plenéru je zaměřená na experiment a hledání jak stávajících, tak uměle vytvářených vizuálních vztahů. Cílem je posílení schopnosti kooperativní práce studentů při řešení tematicky zaměřených projektových úkolů zaměřených na Land Art a jejich tvůrčí flexibility. Výstupem týdenního plenérového soustředění je prezentace, řešená formou výstavy nebo veřejnou projekcí vzniklých prací buď v místě samotném (podle daných možností) nebo následně ve školním prostředí.