Courses

Course title:Language Training 6
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 2PC6C
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. (G); Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je určen pouze pro zahraniční studenty Bc. programu Čeština pro cizince, popř. další zahraniční studenty přijíždějící v rámci mobilit Erasmus+ apod. Předmět navazuje na předmět KCJ/1PC5C Praktická cvičení 5. Podmínkou (prerekvizita) zapsání je úspěšné absolvování předmětu KCJ/1PC5C. Předmět navazuje na předmět KCJ/1PC5C. Studenti si formou prakticky zaměřených seminářů rozšiřují řečové dovednosti (schopnost samostatného písemného a mluveného projevu a porozumění psanému i mluvenému textu). Studenti si v předmětu upevňují gramatiku a slovní zásobu češtiny, naučí se např. zvládnout komunikační situace v každodenním životě a na univerzitě. Pozornost je také věnována procvičování gramatiky a výslovnosti. Předmět je vyučován paralelně s předmětem KCJ/1KO3C.