Courses

Course title:Orchestra Practical Placement B
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Wind Instruments
Course code:KDN / 2ORCB
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 3 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. Dušan Foltýn (G); doc. MgA. Alena Mazgajová, ArtD.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět Orchestrální praxe doplňuje výuku hlavního oboru v rámci studijního programu Instrumentální hra. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi orchestrálního hráče. Předmět umožňuje studentům přímo v praxi (orchestr FU OU, Janáčkova filharmonie Ostrava) získat neocenitelné zkušenosti se hrou v komorním či velkém symfonickém orchestru. Výuka podporuje komplexní rozvoj osobnosti studenta po stránce umělecké a intelektuální; student je veden k syntetickému propojení tvůrčí orchestrální praxe s nabytými znalostmi dějin, stylů, žánrů, forem, syntaktických principů, kulturně-historických kontextů a provozovací praxe hudebního umění. Student získává schopnost zvolit optimální interpretační přístup k danému orchestrálnímu repertoáru a své rozhodnutí podložit relevantními argumenty. Výsledkem studia je všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého orchestrálního hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru. Podporovány jsou rovněž obecné předpoklady pro úspěšné uplatnění v profesionální praxi: samostatnost, sebevědomí, cílevědomost, disciplína, schopnost efektivního plánování a strukturování vlastní práce a schopnost kritické sebereflexe.