Courses

Course title:Special Practise B
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Vocal Studies
Course code:KSZ / 2OAOB
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 80 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D. (G); MgA. Peter Gábor; Paolo Gatto
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět Odborná praxe propojuje dovednosti získané v praktických předmětech (Sólový zpěv, Písňová a Operní interpretace, Teorie a praxe scénické interpretace, Jevištní a pohybová průprava, Sborová praxe) a prakticky je aplikuje v rámci přípravy uměleckých projektů realizovaných ve spolupráci s partnerskými institucemi hudebního provozu. Studenti mají možnost projít komplexním procesem hudebního i jevištního nastudování a taktéž realizací operního představení, či jiného jevištního tvaru vokálního zaměření tak, jak ve skutečnosti v profesionálním životě probíhá. Student se v průběhu nastudování konkrétního titulu průběžně setkává a spolupracuje s korepetitorem, dirigentem, režisérem, choreografem, ale má i možnost aktivně spolupracovat na projektech v pozici asistenta inspicienta, popřípadě se seznámit s prací neuměleckých složek provozu kulturní instituce, jakými jsou například archivy či produkční oddělení. Tento proces je pro uplatnitelnost a konkurenceschopnost v oboru klíčový a je zaměřen na dovednosti potřebné k vykonávání operní praxe jak sólisty, tak člena operního, operetního, nebo muzikálového souboru a taktéž na schopnost konstruktivní spolupráce a dohody v průběhu celého tvůrčího procesu. V rámci předmětu může student absolvovat níže uvedené typy praxí: 1) Operní akademie Ostrava (OAO) 2) Role v operní inscenaci NDM (mimo OAO) 3) Operní sbor NDM (mimo OAO) 4) Operní studio při NDM 5) Ateliér - centrum divadelního vzdělávání a kreativního setkávání 6) Archiv NDM a produkční činnost Náplň předmětu pro jednotlivé studenty individuálně určuje garant předmětu. Praxe ve spolupracujících institucích jsou realizovány na základě písemné dohody o spolupráci. Pro každou spolupracující instituci je určen koordinátor praxí. Hlavním partnerem FU OU (poskytovatelem odborných praxí pro studenty studijního programu Zpěv) je Národní divadlo moravskoslezské. Aktuální seznam spolupracujících institucí je k dispozici u garanta předmětu.