Courses

Course title:Non-traditional Materials in Painting 6
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 2NME6
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Václav Rodek, ArtD. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Netradiční materiály v malbě 6 postupně řeší konceptuální vyjádření v malbě netradičními materiály a netradičními technikami. Výuka je kombinovaná s praktickým cvičením malby netradičními materiály s důrazem na konkrétní fenomén malby. Předmět 2NME6 je zaměřen na rozšířenou problematiku práce s netradičními materiály a jejich konceptuálního využití. Problematika malby netradičními materiály je představena na konceptuálním použití netradičních materiálů pro obraz, nejenom v malbě. Studenti získávají teoretické znalosti základních uměleckých děl od počátku 20. století po současnost. Teoretická část výuky se zaměřením na netradiční materiály v malbě je koncipovaná v blocích.