Courses

Course title:Non-traditional Materials in Painting 5
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 2NME5
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Václav Rodek, ArtD. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky předmětu specializace Netradiční materiály v malbě 5 je seznámení studentů s různými technikami malby netradičními materiály a s jejich uplatněním ve výtvarném díle. Předmět spojuje teoretickou a praktickou výuku. Netradiční materiály v malbě 5 postupně řeší konceptuální vyjádření v malbě tradičními a hlavně netradičními materiály a netradičními technikami. Výuka je kombinovaná s praktickým cvičením malby netradičními materiály s důrazem na konkrétní fenomén malby. Předmět 2NME5 je zaměřen na problematiku práce s netradičními materiály a jejich konceptuálního využití. Problematika malby netradičními materiály je představena na konceptuálním použití netradičních materiálů pro obraz, nejenom v malbě. Studenti získávají teoretické znalosti základních uměleckých děl od počátku 20. století po současnost. Teoretická část výuky se zaměřením na netradiční materiály v malbě je koncipovaná v blocích. Posluchači se seznamují s fenoménem nových materiálů, technologií a postupů pro malbu. Na příkladech rozborů maleb moderny, postmoderny a současnosti se učí rozumět formativním způsobům výstavby obrazu. V ateliéru malují nestandartními technikami a seznamují se s jejich specifikacemi. Učí se chápat formativní možnosti a danosti obrazové plochy.