Courses

Course title:Curatorship 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 2KUR2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. MgA. František Kowolowski (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a cvičení je věnován zásadní proměně vztahu mezi produkcí, prezentací, cirkulací a recepcí umění, která probíhá od 60. let minulého století. V centru zásadní proměny, kterou dnes definujeme jako současné či post-současné umění stojí kurátor, samozřejmě jako osoba, ale především coby specifická funkce, která charakterizuje proměnu celého pole umění. Kurátor je zároveň instituce sui generis a její pozice v uměleckém poli, stejně jako konkrétní kurátorské přístupy, vytvářejí nové situace principiálně ovlivňující nejen prezentaci uměleckého díla, ale také způsoby jeho tvorby a mody přítomnosti ve veřejném prostoru, a tedy i jeho významy. Kurátora a kurátorskou praxi tedy předmět představuje v kontextu historicky se proměňujících vztahů problematizujících pojmy jako originalita, autorství, autonomie umění a funkce umění v pozdním kapitalismu. Výuka předmětu klade důraz na teoretický rámec problematiky, od nějž se odvíjejí i metodické postupy použitelné v umělecké a kurátorské praxi.