Courses

Course title:Course of Pornostudies
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2KUPO
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G); doc. Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Studenti se seznámí se základními metodami kritické analýzy současných forem prezentace sexuality, které by jim mohly pomoci s tímto tématem nezávisleji pracovat. Termínem "pornografický" rozumíme "obscénní", vytlačený poza scénu. Tématem kurzu není jen lákavé pseudotabu pornoprodukce, ale také např. tyto otázky - uměleckohistorické - sexualita a porno prvky jako specifická mutace ženského body artu od 60.let - aktivistické - otázka pro a proti pornografii jako ústřední téma anglosaského feministického hnutí - genderové - týkají se mužů a žen a jejich erotické a sexuální citlivosti - fenomén erotického a pornografického produktu, jeho vývoj v historii a specifika současného stavu - možnosti vizuálního vyjádření intimních mezilidských vztahů, hranice únosnosti jejich zveřejnění a odintimnění - vztah řešeného problému k současným formám výtvarného umění, hranice mezi společenskou vědou a uměním, meze veřejného umění a jeho použitelnosti jako nástroje k řešení společenských otázek