Courses

Course title:Chapters of the History of Photography 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2KDF1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu bude seznámit posluchače s jiným pohledem na médium fotografie, než je pohled čistě uměleckohistorický a představit fotografii jako médium s širokým vlivem na ostatní umělecké formy, společnost, vědu a lidské myšlení obecně. Kurz by měl také přinést hlubší pohled do teorie fotografie.