Courses

Course title:Interpretation of the Artwork
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2IVV1
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět zaměřen na teorii výtvarného umění, tj. na výměr pojmů (dílo, autor, sloh apod.) a na taxonomii uměleckých druhů. Celá problematika je nazírána z diachronního pohledu.