Courses

Course title:Komunikacja interkulturowa 1 / Intercultural Communication 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 2INK1
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Martyna Barbara Radłowska-Obrusník (G)
Language:Polish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Celem seminariów KPF/2INK1 jest przede wszystkim charakterystyka istnienia czeskich i polskich róznic kulturowych i róznic kulturowych przejawiajacych sie w jezyku (np. w wybranych utworach literackich, w powszechnie uzywanym języku), zachowaniu (z uwzglednieniem marketingu), zwyczajach, symbolach (zwrotach, stereotypach) oraz komunikacji niewerbalnej. Praktyczne wykorzystanie zyskanej wiedzy pozwoli studentom uniknać jezykowo-kulturowych nieporozumień w trakcie przygotowywania tekstów mówionych i pisanych lub podczas tlumaczenia czy przekladu.