Courses

Course title:History of Contemporary World Art 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2DSU2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a seminářů sleduje vývoj světového vizuálního umění s akcentem na oblast západní Evropy a USA. Prostřednictvím různých interpretačních modelů přibližuje nejvýraznější tendence v umění od počátku 90. let. 20. století až po současnost. Zaměřuje se na specifika, problémy a představitele jednotlivých výtvarných disciplín a snaží se o jejich zasazení do socio-kulturního, vědeckého, filozofického, ideologického a historického kontextu.