Courses

Course title:History of Contemporary World Art 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2DSU1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a cvičení sleduje vývoj světového vizuálního umění s akcentem na oblast západní Evropy a USA. Přibližuje nejvýraznější tendence v umění od konce 70. let 20. století až po současnost a všímá si dodnes platných témat a způsobů prezentace uměleckých děl, jakož i funkce a pozice vizuálního umění v rámci stávajícího celospolečenského diskursu. V jednotlivých lekcích je kladen důraz na postižení základních morfologických a obsahových aspektů vizuální kultury daného období, včetně přiblížení sociopolitického, vědeckého, ideologického či hospodářského kontextu.