Courses

Course title:Historia i kultura Polski 1 / Polish History and Culture 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 2DKP1
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Urszula Kawala Kolberová, Ph.D. (G); Mgr. Michal Przywara, Ph.D.
Language:Polish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Przedmiot KPF/2DKP1 wprowadza do problematyki historii Polski. Na podstawie źródel historycznych, map i obrazków studenci zostaną zaznajomieni z historią Polski i będą potrafili wyjaśniać i interpretować poszczególne wydarzenia historiczne. Celem zajźć jest zapoznanie się z informacjami na temat historycznego rozwoju Polski i polsko-.czeskich kontaktów od początku państwowości polskiej do roku 1900. The lecture on History and Culture of Poland 1 informs students about the issues of Polish history. Based on the historical sources, maps and pictures students will become familiar with the history of Poland. They will also be encouraged to intepret the connections and relations within the historical moments. The lecture aims to provide information on the historical development of the Polish state and Czech-Polish contacts since the establishment of Polish state up to 1900.