Courses

Course title:Art History of Post - 1945 5
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2DJA5
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek představující ve vybraných kapitolách dění na evropské, resp. světové výtvarné scéně během 80. a 90. let. Konceptuální tendence versus návraty k figuraci. Průřez vývojem neoexpresoinistického hnutí. Náhled na rozrůzněné dění na umělecké scéně v postmoderní situaci. Medailony některých významných tvůrčích osobností, jejichž aktivity přesahují rámec vymezitelný jedním uměleckým směrem. Nová média v symbióze s tradicionalismy v tvorbě mladší umělecké generace.