Courses

Course title:History of Photography 5
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2DFO5
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu bude seznámit posluchače s vývojem v médiu fotografie za posledních dvacet pět let, představit zajímavé a nekonvenční osobnosti a jejich přístup k tvorbě, jejich přemýšlení o fotografii a přesahy do jiných médií. Smyslem předmětu není podat syntetický výklad posledních dvou desetiletí, ale představit výrazné osobnosti této doby pracující s médiem inovativně.