Courses

Course title:History of Photography 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2DFO1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Student by si měl osvojit základní znalosti technologického vývoje média fotografie v 19. století, který byl určující pro způsoby a možnosti zobrazení. Dále by měl získat základní znalosti o nejdůležitějších směrech fotografie a jejich stěžejních autorech, s ohledem na vývoj nejen fotografie i výtvarného umění obecně.