Courses

Course title:Studio Work 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2ATV3
Credits:8
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 4 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Petr Lysáček (G); doc. Mgr. Jiří Surůvka
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Kombinace statické a kinetické projekce, dia, video. Prostřednictvím samostatně zvoleného tématu student pojímá temný prostor umísťováním dvou rozličných mediálních forem. V rámci samostatného rozhodnutí není omezen ani rozměrově, ani počtem projektorů. Je kladen důraz na kontrast světla a tmy, rytmiky a statiky. Samostatná práce na úkolu bez mediálního zadání. Kombinace projekce s performancí. Samostatně zvolené téma pojímající fyzickou přítomnost tvůrce se zvoleným druhem projekce - dia, video, světlo. Sebeprojekce do příběhu.