Courses

Course title:History of Animated Film 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2AFM1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G); Mgr. Denisa Jánská
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem je studenty seznámit s událostmi, osobnostmi a díly historie české animované tvorby od počátků do 50. let minulého století. V kontextu s přednášenou látkou proběhnou analýzy filmových děl z tvorby daného období (pedagogický výklad, referát studenta, diskuse), při nichž se studenti seznámí se stěžejními díly tvorby českých tvůrců animovaného filmu.