Courses

Course title:Sound in Animation
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1ZVAF
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Denisa Jánská (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a současností tvorby zvukové složky filmového díla s důrazem na animovaný film. Vyučující provede studenty teoretickými základy filmové dramaturgie a seznámí je se základními pojmy. Součástí je i praktická práce na zvuku tak, aby student byl do značné míry soběstačný a mohl sám vytvořit zvukovou část vlastního audiovizuálního díla, současně však, aby byl schopen se zapojit do kolektivní práce na libovolném projektu v oblasti zvukové postprodukce.