Courses

Course title:Basics of Photography 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1ZFT1
Credits:6
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 4 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Michal Kalhous, Ph.D. (G); MgA. Imrich Veber
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Ovládnutí základních technických a tvůrčích prvků fotografie - expozice, barva a charakter světla, kompozice, technické možnosti aparátu a příslušenství. Seznámení se se základy fotografie jako technickým obrazem. Důraz na technické řešení snímku. Práce ve studiu i exteriéru. Základy práce s umělým osvětlením. Potlačení vlastních artistních dovedností ve snaze uvědomění si principů, díky nichž vzniká fotografický obraz. Obeznámení se se všemi druhy fotografických kamer - full frame (kinofilm), střední formát a velký formát.