Courses

Course title:Research methods and techniques in practice 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1VMP2
Credits:7
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week], Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Alina Cogiel, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je objasnit studujícím vybrané metody a techniky kvalitativního výzkumu. Úvodem je vysvětlena povaha sociálních jevů a metodologie kvalitativního zkoumání, jsou definovány základní kvalitativní výzkumné techniky. Pomocí praktických cvičení se studující učí tyto znalosti aplikovat. Studující se také učí definovat problémovou situaci a zvolit adekvátní postupy pro získání relevantních informací.