Courses

Course title:Chapters from the Painting in 20th Century 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 1VKM2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. Daniel Balabán, akad. malíř (G); MgA. Václav Rodek, ArtD.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek mapujících vývoj německé malby od padesátých do devadesátých let 20. století. Posluchači jsou obeznámeni se situací v předválečném Německu, s cenzurou moderního umění a nástupem umění národního socialismu. Jsou seznamování s poválečnou situací i s rozdělením země v 60. letech 20. století a s vlivem, jaký měla daná politická situace na tvorbu válečné generace malířů a malířek i na generaci umělců o generaci mladších, která se projevila v Novém expresionismu 80. let 20. století. Přednášky mapují vývoj malby v Itálii v 80. letech, vznik a typická východiska italské Transavantgardy. Mají za cíl pochopení postmoderních východisek, jakými jsou pluralita, eklektismus a kulturní nomádismus, využívaných italskými umělci. Přednášky jsou vedeny i s praktickým zaměřením na techniku a technologii malby demonstrovaných děl, aby je mohli posluchači aplikovat ve své vlastní tvorbě.