Courses

Course title:Chapters from the Painting in 20th Century 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 1VKM1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. Daniel Balabán, akad. malíř (G); MgA. Václav Rodek, ArtD.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek mapujících vývoj abstraktní malby ve Spojených státech a v Evropě a hnutí Pop Art ve Velké Británii a v USA. Oba fenomény, jak abstrakce, tak pop art, jsou v přednáškách uchopeny v historických souvislostech, ve vzájemném kontextu i kontextu souběžných výtvarných směrů. Je zdůrazněn sociálně politický kontext, stejně jako osobnost autora s biografií, tam kde je to vzhledem k dílu implikováno. Je zkoumána geneze těchto výtvarných směrů na příkladech jdoucích transverzálně dějinami evropského umění. Důraz je kladen na pochopení zásadních idejí hnutí a na formální rozbor jednotlivých klíčových děl. Studenti a studentky jsou seznámeni s technikou a technologií demonstrovaných prací tak, aby je v případě potřeby byli schopni aplikovat.