Courses

Course title:Art Photography 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1VFO3
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Michal Kalhous, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Zvládnutí výtvarného fotografického přehodnocení reality. Kreativní využití fotografických prostředků. Schopnost kreativně použít fotografii ve svém uměleckém projektu. Využívání dokumentárních, dokumentačních a reprodukčních možností fotografie.