Courses

Course title:Art Anatomy 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 1VAN1
Credits:1
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Semester], Practical classes 14 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. Daniel Balabán, akad. malíř (G); MgA. Jiří Kuděla, Ph.D.; MgA. Václav Rodek, ArtD.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Výtvarná dílna je zaměřená na praktické poznání lidského těla na základě přímého pozorování. Je obohacena kresebnou ukázkou stavebně - teoretických znalostí, týkajících se konstrukce tělesné schránky. V průběhu kresby podle živého modelu jsou teoreticky probírány oblasti těla ovlivňující výslednou hmotu. Důraz je kladen na prostorovou konstrukci daných partií. Teoretické informace jsou demonstrovány na živém modelu.