Courses

Course title:Wstęp do literatury polskiej (Wstep do literatury polskiej) / Introduction to Polish Literature
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 1UPLI
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad: 
Annotation:Przedmiot KPF/1UPLI koncentruje sie na periodyzacji literatury polskiej w kontekście historycznym i kulturowym. Celem wykladów jest zapoznanie studentów z rozwojem polskiej kultury i literatury od średniowiecza do wspólczesności, w powiazaniu z istotnymi wydarzenia z historii Polski. Ćwiczenia skupia sie na praktycznym wprowadzeniu do prac wybranych polskich autorów. Po zaliczeniu przedmiotu student zyska podstawowe rozeznanie w polskiej literaturze, który rozszerzać bedzie w trakcie dalszych studiów.