Courses

Course title:Creating of Print Layouts 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1TVT2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Jakub Konvica
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Zdokonalení a prohloubení znalostí a dovedností v programu Adobe InDesign na konkrétních úkolech, jejichž zaměření je nejen na tiskovou produkci, ale i na interaktivní formáty tiskovin a na získání základních znalostí a dovedností při tvorbě elektronických knih.