Courses

Course title:Creating of Print Layouts 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1TVT1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Jakub Konvica
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je dokonalé seznámení studentů s prostředím a funkcemi aktuální verze sázecího programu Adobe InDesign a pochopení problematiky profesionálních výstupů z aplikací balíku Adobe Creative Suite pro potřeby tisku. Vymezení jednotlivých typů výstupů a možných problémů v předtiskové přípravě a sdílení vektorových a bitmapových dat mezi aplikacemi. Na konkrétních zadaných výtvarných úkolech řeší studenti veškerou problematiku počítačové sazby, práce s písmem a obrazem až po předtiskovou přípravu a export do tisku.