Courses

Course title:Contemporary music studio
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1TSSH
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Daniel Skála, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je zprostředkovat instrumentalistům a zpěvákům základy potřebné k praktickému provozování hudby posledních několika desetiletí. Kromě obecných historických souvislostí a teoretického rozboru skladeb soudobých autorů a autorek je zde kladen důraz na praktické provozovaní současné hudby a seznámení se s její estetikou, technikami, specifiky hudebního zápisu a interpretace.