Courses

Course title:Painting Plein-air 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 1TPM1
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:prof. Daniel Balabán, akad. malíř (G); dr hab. MgA. Václav Rodek, ArtD.; Ivo Sumec
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu Plenérová tvorba Ateliéru malby I je seznámení studentů s různými výrazovými prostředky pro práci v plenérovém prostředí. Student se zaměřuje na vnímání a poznávání krajiny, její výtvarnou a fotografickou interpretaci a sociální a kulturní specifika - site specific instalace. Důraz figurálního výrazu v kontextu prostředí. Výstupem bude kresebný nebo malířský záznam, instalace v lokálním prostředí, rozvíjení projektu i mimo pobyt v plenéru. Důraz je kladen na týmovou práci práci studentů a pedagogů.