Courses

Course title:Open - Air Work 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Graphics and Drawing
Course code:KGK / 1TPL1
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. (G); dr Oľga Moravcová; MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Tvorba v plenéru je zaměřena na pochopení zákonitostí prostorových plánů v krajině, na expresivitu, emotivnost a tvarovou různorodost prostředí, vyjádřenou výtvarnými formami. Cílem je reflexe daného prostředí - krajiny formou kresby, malby, grafikcých prostředlů, objektové tvorby nebo kombinací vybraných médií. Důležité je zvládnutí procesu práce - koncepce řešení v kontaktu s prostředím - krajinou a rovněž její finální forma - prezentace.