Courses

Course title:Concept - Object -Installation Plein-air
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1TPI1
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD. (G); Mgr. Martin Egert
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu KIM/1TPI1 je plenérové soustředění rezidenčního typu. Studenti reagují na nový prostor, město, krajinu a využívají dostupný materiál. Cvičí se v improvizaci, pozorování a citlivém reagování na vzniklou situaci. Závěrečným výstupem je prezentace/výstava prací v místě konání plenéru.