Courses

Course title:General Technology 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1TEC1
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Petr Lysáček (G); Mgr. Martin Egert
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Motto: ,, I umělec technologem". Intermediální tvorba zahrnuje neomezenou škálu řemesel. Součástí výuky je produkce - spolupráce s provozy mimo instituci - školu. Informativní, sdělovací hodnota materiálu a konkrétní technologické možnosti ( - rozhraní ) jsou předmětem diskuze případ od případu.