Courses

Course title:Audiovisual Editing 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1STS2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G); Mgr. Denisa Jánská
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem je naučit studenty přistupovat k filmové editaci jako ke tvořivému procesu, formující filmové dílo. Střihová skladba je významnou autorskou složkou vyžadující specificky filmový způsob myšlení, protože je neodmyslitelnou součástí procesu režie. Pro tvorbu autorského filmového či jiného dramatického audiovizuálního díla je proto nutné seznámit studenty s možnostmi využití výrazových prostředků, a techniky spojování jednotlivých záběrů v kontextu narativního, estetického a filosofického významu.