Courses

Course title:Audiovisual Editing 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1STS1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G); Mgr. Denisa Jánská
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy a významy filmové editace. Střih filmu je neodmyslitelně spjatý s režijním záměrem a dává filmovému dílu konečnou podobu, vyprávěcí styl. Cílem je dovést studenty k filmovému myšlení tak, aby poznali variabilitu a mnohovrstevnatost filmové editace, za níž stojí stoletý vývoj filmové řeči. Při praktických cvičeních se student naučí základy jednoduchého kinematografického sdělení s důrazem na návaznost záběrů a jejich kompozici, osvětlení a dynamiku obrazu.