Courses

Course title:Sculpture Drawing 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Sculpture
Course code:KSO / 1SOK3
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:MgA. Martin Mydlarčík, Dr. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Výuka předmětu probíhá v jednom týdnu formou intenzivního kurzu kresby podle živého modelu. Cílem je naučit studenta prostřednictvím kresebného záznamu pozorovat a vnímat vnitřní konstrukci hmot lidské postavy. Využívat při tom co nejširší škálu možností a technik figurální kresby jako prostředku pro pochopení geometrické podstaty viděné skutečnosti a jejího přenosu. Student rozvíjí svoji schopnost experimentovat s kresebnými prostředky.