Courses

Course title:Sculpture Drawing 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Sculpture
Course code:KSO / 1SOK1
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:MgA. Martin Mydlarčík, Dr. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Výuka předmětu probíhá v jednom týdnu formou intenzivního kurzu kresby podle živého modelu. Cílem je seznámit studenta se základní škálou možností a technik figurální kresby jako prostředku pro pochopení geometrické podstaty viděné skutečnosti a jejího přenosu. Student je veden k pozorování a vnímání konstrukce a vnitřní stavby hmot.