Courses

Course title:The Basics of Psychotherapy
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 1PSPL
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, Ph.D. (G); PhDr. Vladěna Jaremová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:V obecné části předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a oblastmi psychopatologie, získají základy porozumění psychiatrických syndromů, zorientují se v hranicích normy a patologie, včetně etiologie a klasifikace duševních nemocí a stavů. Ve speciální části předmětu se dále studenti seznámí se základními diagnózami a skupinami diagnóz psychiatrických poruch a onemocnění dle platné MKN-10, získají vhled do orientace v otázkách diferenciální diagnostiky v psychiatrii v kontextu klinické psychologie. Pozornost bude věnována příčinám, projevům, diagnostice, terapii, prognóze jednotlivých psychiatrických onemocnění a stavů v rámci vývojové perspektivy.