Courses

Course title:Writing 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1PSM2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Katarína Jamrišková
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je hlubší estetické vnímání písmových znaků, jejich skladebnosti a charakteristických prvků a pochopení výběru konkrétního písma v konkrétním zadání. Schopnost rozlišení původních českých fontů od nepůvodních a vnímání rozdílů v jejich kvalitě. Schopnost pochopit systém znaků ve tvorbě autorského písma. Získání vědomostí z historie vývoje písma ve vztahu k dějinám umění jednotlivých slohových období. Pochopení významu vynálezu knihtisku pro rozvoj vzdělanosti.