Courses

Course title:Overview of French Literature 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1PRLF
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D. (G)
Language:French
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět podá studentům základní přehled o francouzské literatuře. Pozornost bude zaměřena především na proměny, myšlenkovou a tvůrčí charakteristiku stěžejních období francouzské literatury v rozsahu specifikovaném v Obsahu předmětu. Studenti budou postupně seznámeni s nejvýraznějšími tvůrčími osobnostmi a směry, které utvářely literární proces daného období. Na přednáškách i seminářích budou rovněž prezentovány konkrétní ukázky z tvorby vybraných autorů.