Courses

Course title:Production and Preparation of Project 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1PPP1
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Vladimír Mráz (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem je naučit studenty produkčně vést celou tvorbu a výrobu autorského AVD, a to i z pozice organizátora většího počtu tvůrčích a výrobních skupin. Student ve funkci produkčního zajišťuje celou realizaci audiovizuálního díla.