Courses

Course title:Psychology of Work and Management
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 1PPOR
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. (G); Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky, jejich genezí a současným stavem, psychologie práce a organizace, včetně variety jejich možného praktického uplatnění.