Courses

Course title:Bookbinding 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1PKA2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 3 [Days/Semester]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Marek Franz
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Student se orientuje v dějinách umění 20. století, zaměřených na umělecký žánr autorské knihy. Získává základního povědomí o možnostech tvorby autorských knižních médií, spojených s klasickými řemeslnými postupy a dovednostmi. Cílem předmětu je uvědomění si vlastního svobodného prostoru autorské knihy a bourání stávajících klišé.