Courses

Course title:Language Training 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 1PC2C
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Mgr. Bc. Michal Místecký, Ph.D. (G); Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je určen pouze pro zahraniční studenty Bc. programu Čeština pro cizince, popř. další zahraniční studenty přijíždějící v rámci mobilit Erasmus+ apod. Předmět je vyučován paralelně s předměty KCJ/1PC1C a KCJ/1KO1C. Studenti si formou prakticky zaměřených seminářů osvojí schopnost samostatného písemného projevu. Rovněž se naučí formulovat/komponovat/stylizovat/psát základní texty, např. krátkou zprávu, popis, email, či vyplnit základní dotazník nebo formulář. Právě na procvičování slohových dovedností se budou cvičení zaměřovat. Výuka bude primárně založena na práci s učebnicí a pracovními sešity Czech it up A1.