Courses

Course title:Orchestra Practical Placement 6
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of String Instruments
Course code:KSN / 1ORC6
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 3 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. MgA. Alena Mazgajová, ArtD. (G); prof. Dušan Foltýn
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět Orchestrální praxe doplňuje výuku hlavního oboru v rámci studijního programu Instrumentální hra. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum znalostí a dovedností studenta, čímž naplňuje požadovanou komplexnost vysokoškolského vzdělání. Předmět umožňuje studentům přímo v praxi (orchestr FU OU, Janáčkova filharmonie Ostrava) získat neocenitelné zkušenosti ze hry v komorním či velkém symfonickém orchestru. Ve třetím ročníku se student dopracovává vlastního, originálního, přesvědčivého orchestrálního projevu a prokazuje pokročilou míru samostatnosti při nácviku studovaných skladeb. Na konci kurzu by měl být student vybaven dostatečnou praxí a erudicí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého orchestrálního repertoáru.