Courses

Course title:Orchestra Practical Placement 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of String Instruments
Course code:KSN / 1ORC4
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 3 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. MgA. Alena Mazgajová, ArtD. (G); prof. Dušan Foltýn
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět Orchestrální praxe doplňuje výuku hlavního oboru v rámci studijního programu Instrumentální hra. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum znalostí a dovedností studenta, čímž naplňuje požadovanou komplexnost vysokoškolského vzdělání. Předmět umožňuje studentům přímo v praxi (orchestr FU OU, Janáčkova filharmonie Ostrava) získat neocenitelné zkušenosti ze hry v komorním či velkém symfonickém orchestru. Cílem výuky ve druhém ročníku je posilovat a rozvíjet studentovu schopnost spolupráce a jeho přizpůsobivost orchestrálním potřebám. Nadále také pokračuje proces rozvíjení jeho orchestrálního projevu s důrazem na uměleckou tvořivost. Na konci kurzu by měl být student v porovnání s prvním ročníkem vybaven již poměrně jasnou představou o roli hráče v komorním nebo symfonickém orchestru.