Courses

Course title:Images of Philosophy and the Bodily Mind
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1OFTM
Credits:1
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 3 [Hours/Semester], Practical classes 3 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednorázový kurz je zaměřen na způsoby, jimiž mohou obrazy reprezentovat filozofické ideje a pojmy. Jádrem kurzu je seznámení s několika grafickými díly, tzv. "obrazy filozofie", které se pokoušejí symbolicky reprezentovat fragmenty konkrétních filozofických (literárních) děl. Budou popsány nejdůležitější současné i historické příklady tohoto opomíjeného žánru, jejich funkce a metaforika. Moderní umělecké dílo je v převládajícím pojetí bráno jako autonomní a originální, tedy v podstatě nezávislé na (například literárním) vzoru. Některá díla, nebo způsoby prezentace však toto pojetí problematizují právě svou explicitní vazbou na filozofii. Tenká hranice mezi produktivním propojením filozofie a umění a pojetím redukujícím umění na pouhou ilustraci pojmů bude studentům představena rozborem několika ukázkových případů. Teoretický rámec této problematiky se v kurzu bude propojovat s metodickými postupy použitelnými v kurátorské a umělecké praxi.