Courses

Course title:Art Excursion
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1OEXV
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 40 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Odborná exkurze, jako nedílná součást teoretických předmětů výtvarné části Fakulty umění, nabízí přímou konfrontaci s významnými díly historie a současnosti vizuálního umění v jedinečném kontextu místa, času nebo instituce. Zaměřuje se zejména na významné evropské sbírky moderního a současného umění, jakož i na současné referenční přehlídky typu Documenta v Kasselu, Skulptur Projekte v Münsteru, Ars Electronica v Linzi, Berlin Biennale, Manifesta apod. Značnou pozornost věnuje i dílům mimo galerijní či muzejní rámec, ať už jde o významnou historickou či současnou architekturu nebo o umění ve veřejném prostoru. Organizace odborné exkurze je založena na aktivní účasti studentů, kteří se podílí na její přípravě i chodu (především formou odborných referátů).