Courses

Course title:Non-traditional Materials in Painting 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 1NME4
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:dr hab. MgA. Václav Rodek, ArtD. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Netradiční materiály v malbě 4 postupně řeší používání netradičních dvojsložkových barev a jiných materiálů na tradiční a netradiční podklad. . Výuka je kombinovaná s praktickým cvičením malby netradičními materiály s důrazem na konkrétní fenomén malby. Předmět 1NME4 je zaměřen na problematiku práce s nestandartními, komerčně dostupnými dvojsložkovými barvami a jinými materiály, a jejich vyznění v díle. Problematika malby netradičními materiály je vedena v okruhu věnující se vizuálním a estetickým možnostem materiálů. Studenti získávají teoretické znalosti základních uměleckých děl od počátku 20. století po současnost. Teoretická část výuky se zaměřením na netradiční materiály v malbě je koncipovaná v blocích.